Home Blog Inspectie en NEN1010

Inspectie en NEN1010

Gepubliceerd op 02 februari 2023

Waar wordt naar gekeken tijdens een inspectie en wat is de NEN1010 norm?

Elektra renovatie kan om verschillende redenen nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege verouderde bedrading, beschadigde kabels of een onveilige elektrische installatie. Als je je elektra wilt laten renoveren, is het belangrijk dat de elektricien waar je mee samenwerkt weet waar hij op moet letten tijdens een inspectie en dat hij werkt volgens de NEN1010 norm. In deze blog lees je meer over waar er naar wordt gekeken tijdens een inspectie en wat de NEN1010 norm inhoudt.

Inspectie van de elektrische installatie:

Voordat er begonnen kan worden met de elektra renovatie, zal er eerst een inspectie plaatsvinden van de elektrische installatie. Tijdens deze inspectie wordt er gekeken naar de veiligheid van de installatie en of deze nog voldoet aan de geldende normen. De volgende zaken worden hierbij onder andere bekeken:

De aanwezigheid van aardlekschakelaars:

Een aardlekschakelaar is een belangrijke veiligheidsmaatregel in een elektrische installatie. Deze schakelt de stroom uit bij een te hoge lekstroom en voorkomt zo dat mensen een elektrische schok krijgen. Tijdens de inspectie wordt er gekeken of er voldoende aardlekschakelaars aanwezig zijn en of deze goed functioneren.

De staat van de bedrading:

Oude bedrading kan beschadigd raken of verouderd zijn, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Tijdens de inspectie wordt er gekeken of de bedrading nog in goede staat is en of deze voldoet aan de geldende normen.

De aanwezigheid van voldoende stopcontacten:

Een tekort aan stopcontacten kan leiden tot overbelasting van een installatie, met alle gevolgen van dien. Tijdens de inspectie wordt er gekeken of er voldoende stopcontacten aanwezig zijn en of deze veilig zijn aangesloten.

NEN1010 norm:

De NEN1010 norm is de norm die geldt voor elektrische installaties in woningen en gebouwen. Deze norm stelt eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties. Het is dan ook van groot belang dat de elektricien waarmee je samenwerkt werkt volgens deze norm.

De NEN1010 norm omvat onder andere de volgende zaken:

Eisen aan de aanleg van elektrische installaties:

De NEN1010 norm bevat eisen aan de aanleg van elektrische installaties, zoals de plaatsing van stopcontacten en schakelaars, de dikte van de bedrading en de juiste aarding.

Eisen aan de veiligheid van elektrische apparaten:

De NEN1010 norm stelt ook eisen aan de veiligheid van elektrische apparaten, zoals de aarding, isolatie en bescherming tegen oververhitting.

Inspectie en onderhoud van installaties:

De NEN1010 norm schrijft voor dat elektrische installaties regelmatig geïnspecteerd en onderhouden moeten worden om de veiligheid te waarborgen.

Conclusie:

Elektra renovatie is belangrijk om de veiligheid van een elektrische installatie te waarborgen. Tijdens een inspectie wordt er gekeken naar de veiligheid van de installatie en of deze nog voldoet aan de geldende normen. Het is daarbij van groot belang dat de elektricien waarmee je samenwerkt werkt volgens de NEN1010 norm, die eisen stelt aan de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties. Kies daarom altijd voor een professionele en gecertificeerde elektricien voor jouw elektra renovatie.

Hopelijk heeft deze blog je meer inzicht gegeven in waar er tijdens een inspectie naar wordt gekeken en wat de NEN1010 norm inhoudt. Mocht je nog vragen hebben over elektra renovatie of de NEN1010 norm, neem dan gerust contact op met onze elektriciens. Wij helpen je graag verder!

Zullen we afspreken?

Heb je een vraag?